برچسب‌ها » جنده

یک زن تن فروش خوش بخت به من نشان دهید!

این مقاله را به آن هایی تقدیم می کنم که تن فروشی را شغلی مانند سایر مشاغل دانسته و از آن دفاع می کنند.

زنی که بدن خود را می فروشد، در نهان و در درون خود هیچ گاه احساس افتخار و خوش بختی نمی کند. 64 واژهٔ دیگر

زننویس این را بازوب‌نویسی کرد در زن نویس های من و دیدگاه گذاشت:

تن فروشی یکی از مسائل بزرگ برای منی هست که به مسئله زنان فعال هستم ترجمه های لاله ی حسین پور کمکی زیادی بهم کرد . اینم یکی از ترجمه هاش ست

درباره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، دادگستری کل استان قزوین، شورای حل اختلاف استان قزوین و تمامی مراجع قضایی در ایران

درباره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، دادگستری کل استان قزوین، شورای حل اختلاف استان قزوین و تمامی مراجع قضایی در ایران: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین که به آدرس قزوین – بلوار شهید با هنر – دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین و دادگستری کل استان قزوین به نشانی قزوین – نوروزیان – بلوار معلم – دادگستری کل استان قزوین قرار دارند.

مقاله ها