موهات را برای عروسی یکی رنگ کردی، من که خیلی خوشم اومد و رفتارم با تو سکسی تر شد!
شهوت در من با دیدنت بیداد می کند، اگر در خونه بدون ارضا یا نیمه ارضا! بشم و سر به خیابون و کوچه ها بزنم ناخودآگاه مثل یک آهنربای عظیم الجثه، هیکل ریز و درشت هر جنس مخالفی را به سمت خودم می کشم! مثل یک گرگ تشنه میشم، تشنه ی سینه و ران و موی رنگی، چشمام شهوتی میشند یا بهتره بگم مثل یک هرزه  یا  یک فاحشه که جسمش را به دیگران می فروشد …
اما من اینجا چشمانم را می فروشم!