برچسب‌ها » شهوت

می‌خواهم برای اولین بار همسرم را ببوسم

آیا برای بوسیدن همسرتان برای بار اول باید ابتدا از وی اجازه گرفت؟ و اگر نیازی به اجازه گرفتن نیست، چگونه باید وی را بوسید؟ آهسته و یا سریع؟ اجازه خواستن بد‌ترین گزینه است، چراکه شرم و حیای یک خانم…

روابط زناشویی

راه‌های جلوگیری از خیانت در ازدواج را می‌خواستم

اگر شما نمی‌خواهید که زنی که با شماست، حال چه این زن فقط دوست دختر شما باشد و حال اینکه همسر شما باشد، در بازوان مرد دیگری خود را قرار دهد، اطمینان از خود حاصل کنید که هیچکدام از کارهای زیر را انجام نمی‌دهید.

روابط زناشویی