برچسب‌ها » گالری

سالروز مرگِ فرمانده چه گوارا

بدرود فرمانده
به دوست داشتنت خو گرفته‌ایم
بعد از آن فراز تاریخی
آنجا که خورشید شهامتت
مرگ را به زانو درآورد.

اینجا از وجود عزیز تو

گالری