برچسب‌ها » زندگی

روياهاي يک ويولونيست ديوانه (روياي سوم)

هوا گرگ و ميش بود. صداي سنگيني نفس می‌آمد. انگار لاشه‌ي سنگيني را حمل می‌کرد که هن و هن نفسش تا ۲۰ متر جلوتر از خودش هم می‌رفت.

مرگ

'The Disaster Artist,' 'Super Size Me 2,' Grace Jones doc, more heading to TIFF

The 2017 Toronto International Film Festival has announced the lineups for its specialty program slates, highlighted by plenty of genre fare and a few potential Oscar contenders to be found in the Midnight Madness, TIFF Docs, and International Short Cuts sections. 948 واژهٔ دیگر

Movies

بخون، بنویس، زندگی کن

در آستانه‌ی جوانی بودم و دست به قلم چیزهایی پراکنده می‌نوشتم. نویسنده‌ای از آشنایان وقتی فهمید بهم گفت برای این که خوب بنویسی «بخون، بنویس، زندگی کن». من خوندم، ولی نوشتنم به مرور کم‌تر و کم‌تر شد؛ ولی زندگی کردم. سال‌ها ازش خبر نداشتم. فهمیدم خودش خوند و نوشت،‌ولی زندگی نکرد. کاش توصیه‌ای که به من کرده بود رو جدی‌تر می‌گرفت! کاش من هم نوشتن رو…

زندگی

دوباره نوشتن

     آدمی زود به شرایط موجود خو می‌کنه و انس می‌گیره. جوری که تغییر شرایط سخت‌تر از چیزی میشه که آدم فکرش رو می‌کنه. نوشتن هم همین طوره. وقتی دست و قلم آدم به نوشتن نباشه دوباره نوشتن سخت میشه. مثل جسم ساکنی که برای حرکتش باید اول به اینرسی سکون غلبه کنه.

     همیشه فکر می‌کردم بهترین ابزار نوشتن خودنویسه؛ اما حالا می‌نویسم، بدون خودنویس، اما با نام خودنویس.

زندگی

شماره بیست و نه

راست است.

يقين، پر تكاپو، مى نبضد.

اين حضورِ با خبر را با تو چه باشد كه شنفتن؟

كه كلمه از لبانم تبعيد گشته و سُرور را به خانه ات تمبرى نيست.

خنداندن ات، كارِ اهل اش است و من، اهل نا كجا آباد ام.

گرفتار، در حوضچهء دوران، روزنهء انزوا را بر نگاه، آهنگرى كرده و حيرانِ خراباتىِ خويش ام.

صدا، صدا نيست.

سمفونىِ سكوت است كه طوفان ميكند.

خنياگرىِ آه و نگاه و شبدارى.

پندارى، ديگر اين خويش، نه بر و نه با اينهمه است.

چكامهء زندگانى، ردهء افسوس و تحيّر بود و من، مُصر براى براندازِ گُرده اش، آرزومند بودم.

پاكيزه، كودكى كردم!

دُن كيشوتى واقعى. بارز و از داستان گريخته؛

تاوان، هزينه شد و پيله، گسست.

رهايى، ميوه بود. پر زدم و پيشه اش كردم.

مكاشفهء پروانه.

اين نيستِ هست بودن، بالا تر پريد؛

زهر، ديروز بود. سقوط، ديروز بود.

همه چيز ديروز بود و من فرداى اين هنگام ام.

اين سان باش و جسورانه با من بيا!

كه جز اين، شب، حصارى بيش نيست.

علی پورواحدی

بوستون، ماساچوست

12 جولای 2017

 در شبِ پنج سالگی به دنیا آمد. پنج سال بی رفیقی. پنج سال بی همکلامی. پنج سال بی عزیزی.

 پنج سال استواری به زیرِ تخته سنگ. لب اش را بوسیدم و خاکستر اش را پر دادم. آتش گرفتنِ رویا.

 گاهی باید زیر آوار بود تا بیدار شد. تندیس شده ام. فصلِ جدیدم پیشِ روست. بدرود، تا روزِ موعود.

علی پورواحدی

ﺫﮨﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﮐﺸﺶ ﻧﻈﺮ ﺍٓﻧﮯ ﮐﮯ 7 ﻃﺮﯾﻘﮯ

ﺍﭘﻨﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻦ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﮐﺸﺶ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻮ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺳﮯ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﮦ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ،
ﮐﺮﺍﭼﯽ : ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﭘﮩﻼ ﺗﺎﺛﺮ ﮨﯽ ﺍٓﺧﺮﯼ ﺗﺎﺛﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﺑﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﻧﺌﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﮐﺜﺮ ﻟﻮﮒ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﻇﺎﮨﺮﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻭﺍﻗﻒ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺮﺳﻮﮞ ﮐﺎ ﻋﺮﺻﮧ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﻤﺠﮭﺪﺍﺭ ﺍﻭﺭ ﺫﮨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺍٓﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺩﺭﺝ ﺫﯾﻞ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﮯ ﺣﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﺍٓﺳﺎﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ :
ﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍٓﭖ ﺍﭘﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺍﻭﺭ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺘﻨﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮧ، ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻭﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﮦ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ، ﻟﻮﮒ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺍﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻭﺭ ﻻﺋﻖ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮﺭﺳﭩﯽ ﺍٓﻑ ﮐﯿﻠﯿﻔﻮﺭﻧﯿﺎ، ﻻﺱ ﺍﯾﻨﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﺍ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﻥ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﻮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺫﮨﯿﻦ، ﺳﻤﺠﮭﺪﺍﺭ ﺍﻭﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺍٓﺳﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﺍﮞ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﺍﻭﺭ ﻟﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻧﻈﺮ ﺍٓﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯿﺠﯿﮯ ﮐﮧ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺍٓﺳﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺐ ﮐﮧ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺻﺮﻑ ﺍﺳﯽ ﻭﻗﺖ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﭼﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺍٓﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ ﺟﺐ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮﺍ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎﺭﮦ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ۔
ﭼﺸﻤﮧ ﻟﮕﺎﺋﯿﮯ :
ﻭﮦ ﺯﻣﺎﻧﮯ ﮔﺌﮯ ﺟﺐ ﭼﺸﻤﮧ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﻏﻠﻂ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﺑﺮﻃﺎﻧﯿﮧ ﻣﯿﮟ ’’ ﮐﺎﻟﺞ ﺍٓﻑ ﺍٓﭘﭩﻮﻣﯿﭩﺮﮐﺲ ‘‘ ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻧﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﺮﻭﮮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ 43 ﻓﯿﺼﺪ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﻧﮯ ﭼﺸﻤﮧ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﺫﮨﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺎ ﺟﺐ ﮐﮧ ﮐﻮﻧﭩﯿﮑﭧ ﻟﯿﻨﺲ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮯ ﺫﮨﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺎﺛﺮ 40 ﻓﯿﺼﺪ ﺭﮨﺎ۔ ﺍٓﺳﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﯿﮟ ﯾﻮﮞ ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﭼﺸﻤﮧ ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺍٓﭖ ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮑﮭﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﻤﺠﮭﺪﺍﺭ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔
ﻣﺬﺍﻕ ﻣﺴﺘﯽ، ﻟﻄﯿﻔﮯ ﺑﺎﺯﯼ :
ﻟﮍﮐﮯ ﺍﻭﺭ ﺍٓﺩﻣﯽ ﺍﮔﺮ ﻟﮍﮐﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨﻠﮑﮯ ﭘﮭﻠﮑﮯ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﻣﻮﮈ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﺍٓﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﮔﺮ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﻭﻗﻔﮯ ﻭﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻟﻄﯿﻔﮯ ﺍﻭﺭ ﭼﭩﮑﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﭼﮭﻮﮌﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ۔ ﺭﯾﺴﺮﭺ ﺟﺮﻧﻞ ’’ ﺳﺎﺋﯿﮑﻠﻮﺟﯿﮑﻞ ﺭﭘﻮﺭﭨﺲ ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﻟﻄﯿﻔﮧ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﻨﺴﺘﮯ ﮨﻨﺴﺎﺗﮯ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﮭﯽ ﺫﮨﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﻣﺮﺩﻭﮞ ﮐﻮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﻼﻭﺟﮧ ﺳﻨﺠﯿﺪﮦ ﻧﮧ ﺭﮨﺘﮯ ﮨﻮﮞ ﺑﻠﮑﮧ ﺧﻮﺵ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺵ ﺭﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﺎﺩﯼ ﮨﻮﮞ۔ ﺍﻟﺒﺘﮧ ﺍﺗﻨﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﯿﮯ ﮐﮧ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﺳﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻟﻄﯿﻔﮯ ﺗﮩﺬﯾﺐ ﮐﮯ ﺩﺍﺋﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﻭﺭﻧﮧ ﯾﮧ ﻟﻄﯿﻔﮯ ﺑﺎﺯﯼ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺑﮭﯽ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺴﮑﺮﺍﮨﭧ :
“ ﺟﺮﻧﻞ ﺍٓﻑ ﻧﺎﻥ ﻭﺭﺑﻞ ﺑﯿﮩﯿﻮﯾﺌﺮ ” ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﯾﮏ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ’’ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﻮﮞ ﻣﯿﮟ ‘‘ ﻣﺴﮑﺮﺍﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻭﮦ ﺻﺮﻑ ﺍﭘﻨﮯ ﮨﻮﻧﭩﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﮨﯽ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﺴﮑﺮﺍﺗﺎ ﺑﻠﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﮐﮯ ﮔﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻃﺮﺡ ﮐﯽ ﺷﮑﻨﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺩﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﻮ ﭘﺘﺎ ﭼﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺯﺑﺮﺩﺳﺘﯽ ﻣﺴﮑﺮﺍﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﺑﻠﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺴﮑﺮﺍﮨﭧ ﺳﭽﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﻭﮦ ﻭﺍﻗﻌﺘﺎً ﺧﻮﺵ ﮨﮯ۔ ﭼﻮﻧﮑﮧ ﺧﻮﺵ ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻟﻮﮒ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮦ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﺱ ﻟﯿﮯ ﺍﺑﮭﯽ ﺳﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺴﮑﺮﺍﮨﭧ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿﮟ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﮐﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﮈﺍﻟﯿﮟ :
ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻧﺖ ﻧﺌﮯ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﮯ ﻭﺍﻗﻒ ﮨﻮﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﮐﮧ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻟﭩﺮﯾﭽﺮ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺻﺎﺣﺐِ ﺫﻭﻕ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ ﺍﭼﮭﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﻠﺠﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺟﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﮐﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﮈﺍﻟﻨﺎ ﺗﮭﻮﮌﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﺿﺮﻭﺭ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺍٓﺯﻣﺎﺋﺶ ﺷﺮﻁ ﮨﮯ۔
ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍٓﻧﮑﮭﯿﮟ ﮈﺍﻝ ﮐﺮ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﯾﮟ :
ﻣﯿﺴﺎﭼﯿﻮﺳﭩﺲ ﮐﯽ ﺑﺮﯾﻨﮉﯾﺰ ﯾﻮﻧﯿﻮﺭﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻧﮯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍٓﻧﮑﮭﯿﮟ ﮈﺍﻝ ﮐﺮ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑﮧ ﻭﮦ ﻟﻮﮒ ﺟﻮ ﻋﺎﺩﺗﺎً ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍٓﻧﮑﮭﯿﮟ ﮈﺍﻝ ﮐﺮ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻭﮦ ﺫﮨﺎﻧﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﺳﮯ ﺍٓﮔﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﮧ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻈﺮﯾﮟ ﭼﺮﺍﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎﺭ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﺧﺎﺻﮯ ﮐﻢ ﺫﮨﯿﻦ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺍﺱ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﯽ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺍٓﭖ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﺍٓﻧﮑﮭﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍٓﻧﮑﮭﯿﮟ ﮈﺍﻝ ﮐﺮ ﺑﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭ ﮐﺮﯾﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮧ ﻓﺎﺭﻣﻮﻻ ﮐﺴﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮ ﮨﺮ ﮔﺰ ﻧﮧ ﺍٓﺯﻣﺎﺋﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮨﺮﮦ ﮐﺴﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﮯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺑﺪﺗﻤﯿﺰﯼ ﺷﻤﺎﺭ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺮﯾﮟ :
ﺫﮨﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺮ ﺍٓﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮨﻮﮔﺌﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻟﯿﮧ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﺍ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﮐﺜﺮ ﻟﻮﮒ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺩ ﮐﻮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺫﮨﺎﻧﺖ ﺍﻭﺭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺘﻨﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ، ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻭﺟﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻟﻮﮒ ﺟﻮ ﺫﮨﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﻮﺩ ﻏﺮﺽ ﺍﻭﺭ ﺑﺪ ﻣﺰﺍﺝ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ، ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺎﺭ، ﻣﮑﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﮨﯽ ﺭﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺍﭼﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔

Powered by Journey.

Llifestyle

ﻭﮦ 10 ﮐﺎﻡ ﺟﻮ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻮﺷﯽ ﻻﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻧﮯ 10 ﺳﺎﺩﮦ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮐﮯ ﺍٓﭖ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻡ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻭﺭ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﺭﮦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ،
ﺣﺎﻝ ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﯾﻮﻡِ ﻣﺴﺮﺕ ﮔﺰﺭﺍ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﮧ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍٓﺝ ﮐﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺰﺷﺘﮧ 50 ﺑﺮﺱ ﮐﮯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﻮ ﺍﯾﮏ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﺎﮎ ﺍﻣﺮ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻧﮯ 10 ﺍﮨﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻧﮧ ﺻﺮﻑ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑﮧ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﺧﯿﺮﺍﺕ ﮐﺮﯾﮟ :
ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺍﻭﺭ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮧ ﺻﺮﻑ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﮯ ﺑﮑﮧ ﯾﮧ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﺍﻭﺭ ﻣﺴﺮﺕ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﮭﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺍﺱ ﺣﻮﺍﻟﮯ ﺳﮯ ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﮍﮬﺘﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﻧﮧ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭﻗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ، ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﻮ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﻨﺎ، ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ ﺗﯿﻤﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﺳﻦ ﮐﺮ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺩﻝ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ۔
ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ :
ﺩﻭﺳﺘﻮﮞ، ﺍﮨﻠِﺨﺎﻧﮧ، ﻋﺰﯾﺰﻭﮞ ﺍﻭﺭ ﺭﺷﺘﮯ ﺩﺍﺭﻭﮞ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻮ ﮨﻤﺎﺭﮮ ﻣﻌﺎﺷﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﯾﮟ، ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺩﻝ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮧ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﺍﻭﺭ ﻃﻮﯾﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺩﻭﺳﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻠﯿﮟ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺵ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﯾﮑﺴﭙﺮﯾﺲ ﮐﮯ ﺍﻧﮩﯽ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﺮ ﮐﺌﯽ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺩﻭﺳﺘﻮﮞ ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﭼﯿﺖ ﮐﺎ ﻋﯿﻦ ﻭﮨﯽ ﺍﺛﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺩﻭﺍﺅﮞ ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺘﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﻧﯿﭧ ﻭﺭﮎ ﻭﺳﯿﻊ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺍﺯﺧﻮﺩ ﯾﮧ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﻧﮕﺎﮦ ﻣﯿﮟ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﻗﺪﺭ ﺑﮍﮬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻃﻮﯾﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺍﯾﮏ ﺍﮨﻢ ﺷﮯ ﮨﮯ۔
ﻭﺭﺯﺵ :
ﺧﻮﺍﮦ ﺍٓﭖ ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻏﺬﺍﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺳﺒﺰﯾﺎﮞ ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﻭﺭ ﺟﺎﮔﻨﮓ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻭﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﻮﺭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻣﻮﮈ ﺑﮩﺘﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮈﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﻮ ﺑﮭﮕﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻔﺘﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﺩﻥ 30 ﻣﻨﭧ ﮐﯽ ﺗﯿﺰ ﻗﺪﻣﻮﮞ ﺳﮯ ﭼﮩﻞ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺍٓﮔﮩﯽ ﺳﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺍٓﮔﮩﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺍٓﭖ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﮔﺮ ﺍٓﭖ ﻣﻌﺎﺷﺮﮮ ﮐﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﺳﮯ ﮐﺌﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﮨﻤﯿﮟ ﺍٓﮔﮯ ﺑﮍﮬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻮﮞ ﺳﮯ ﺩﻭﺭ ﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩ ﺩﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺳﯽ ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﮨﻤﮧ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﮫ ﻧﮧ ﮐﭽﮫ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﯿﮑﮭﺘﮯ ﺭﮨﯿﮟ۔
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ :
ﺍﺱ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﻮ ﺍﻭﭘﺮ ﻭﺍﻟﯽ ﺳﺮﺧﯽ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮨﯽ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺌﯽ ﺑﺎﺕ ﺳﯿﮑﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻧﺌﮯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﺍٓﺋﯿﮉﯾﺎﺯ ﮐﯽ ﺭﺍﮦ ﮨﻤﻮﺍﺭ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍٓﭖ ﮐﯽ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍﮬﮯ ﮔﯽ۔ ﺭﻭﺯ ﻧﺌﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺫﺍﺕ ﭘﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﮍﮬﺘﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺟﮭﯿﻠﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﻮﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﮍﮮ ﺍﮨﺪﺍﻑ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ :
ﺍﭘﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻔﺘﮧ ﻭﺍﺭ ﺍﻭﺭ ﻣﮩﯿﻨﮧ ﻭﺍﺭ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭨﺎﺭﮔﭧ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻡ ﮐﮯ ﺍﮨﺪﺍﻑ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻏﯿﺮﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺑﺎﺅ ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭ ﺍٓﭖ ﺍٓﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺍٓﮔﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍﮬﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﺍﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﭘﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭘﺮ ﻏﻮﺭ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﮐﮩﺎﮞ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﮐﺲ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﻧﺴﮯ ﺍﮨﺪﺍﻑ ﻣﻠﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺟﮭﯿﻠﻨﺎ ﺳﯿﮑﮭﯿﮟ :
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺩ، ﺫﮨﻨﯽ ﺗﻨﺎﺅ، ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ، ﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎﺭﺍ ﺭﺩِ ﻋﻤﻞ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﮔﺮﭼﮧ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﭼﯿﻠﻨﺠﺰ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮨﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺍﻥ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮨﻢ ﺿﺮﻭﺭ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﮨﻤﺎﺭﮮ ﺑﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺍ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺩﺑﺎﺅ ﺧﻮﺍﮦ ﮐﺎﻡ ﮐﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺍﻭﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺣﺎﺩﺛﺎﺕ، ﮨﻢ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺟﮭﯿﻠﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮔﺰﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺟﺎﻥ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮨﻤﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﺱ ﻟﯿﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺮﻋﺰﻡ ﮨﻮﮐﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﯿﮑﮭﯿﮟ۔
ﺟﺬﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ :
ﺷﮑﺮ، ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ، ﺟﻮﺵ، ﻓﺨﺮ، ﺧﻮﺷﯽ ﺍﻭﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺬﺑﺎﺕ ﻧﮧ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑﮧ ﺍﻥ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺍٓﭖ ﮐﮯ ﻣﺰﺍﺝ ﮐﻮ ﺍﻭﭘﺮ ﺳﮯ ﺍﻭﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺍٓﭖ ﮐﯽ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ ﺍﻭﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺍﭼﮭﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺍٓﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍٓﺧﺮﮐﺎﺭ ﺩﮬﯿﺮﮮ ﺩﮬﯿﺮﮮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﭺ ﭘﺮﻭﺍﻥ ﭼﮍﮬﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ :
ﺍﺱ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﻓﯿﮑﭧ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺭﻭﯾﺌﮯ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﯽ ﺫﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﭘﻮﺷﯿﺪﮦ ﺍﻃﻮﺍﺭ ﺳﮯ ﻧﺎﭘﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔ ﺑﺲ ﯾﮩﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮨﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺷﯿﻮﮞ ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﻟﯿﮯ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺧﺎﻣﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺗﺎﮨﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍٓﺳﺎﻥ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ :
ﺍﭘﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﯾﺎ ﺑﮍﺍ ﻣﻘﺼﺪ ﺿﺮﻭﺭ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺍٓﭖ ﮐﻮ ﺧﻮﺷﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺴﺮ ﺍٓﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﮑﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺍﻭﺭ ﻓﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﻦ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﻟﯿﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺿﺮﻭﺭ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔

Powered by Journey.