آیه غارت غیر مسلمانان و به بردگی گرفتن زنان در قرآن

در آیه زیر میبینیم قرآن چگونه با بی رحمی فرمان به غارت افرادی میدهد که اسلام را قبول نکرده اند و حتی از غارت هم پا را فراتر میگزارد و به محمد اجازه میدهد زنان و دختران غارت شدگان را به بردگی جنسی مادام العمر بگیرد

همان کاری که با ایرانیان کردند همان ککاری که محمد با دوقبیله بنی غریضه و قلعه خیبر کرد

این موضوع به قدری وحشتناک بوده است که محمد و یاران و پیروانش در پایان عمر خود بعضا صدها و هزاران کنیز جنسی داشته اند.

قرآن، سوره النساء (4) آیه 24 : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ : نيز زنان شوهر دار بر شما حرام شده اند ، مگر آنها که به تصرف شما، درآمده باشند از کتاب خدا پيروی کنيد

میبینیم که در اینجا اعلام شده که شما میتوانید به غیر مسلمانان افرادی میخواهند فقط به گونه ای دیگر فکر کنند حمله کنید و آنها را غارت کنید و زنان آنها را به زور به تصرف خود در آورید (گویی زن حیوان یا کالاست و از خود هیچ اختیاری ندارد یعنی به اندازه یک حیوان خانگی هم در این آیه به زن ارزش داده نشده است )

مورد بعدی در این آیه کلمه ملک یمین است که خفت بارترین لغت ممکن به کار رفته برای جنس مونث است (از هر نوع) در طول پیدایش حیات بر روی کهکشانها و در این آیه زن به صورت حیوان یا زمین یا کالای تصور شده و هیچ اراده از خودش ندارد و پس از خواندن این آیه به واقع در میابیم که طرفداری زنان از اسلام همانند طرفداری گوسفند است از عید قربان

در این آیه عملا حقوقی که حیوانات هم برای خود قایل هستند به یکباره برای انسان ها از دست میرود و از انجا که زنان به تصرف در آمده از دید قرآن ملک یمین هستند یک ارباب مسلمان میتواند این کنیزان جنسی را برای استفاده به دیگر دوستان خود هم بدهد همانطور که اجازه میدهد دوستش از اسبش از ماشینش از ویلایش استفاده کند میتواند افسار این برده جنسی را به دوستش بدهد و تنها چیزی که در اینجا کوچکترین ارزشی ندارد خواست آن زن و دختر خردسال است.

نوبت فکر کردن

آیا چنین چیزی قابل قبول است آیا زنان همانطور که قرآن گفته همچون کالا و زمین و حیوانات هستند ؟

آیا شما هم همینطور میکنید یا متفاوت فکر میکنید ؟

آیا به نظر شما این ظلم و ستم به آن زن نیست ؟

اگر کسی با شما و خانوادیتان چنین کاری کند چه احساسی به شا دست میدهد ؟

اگر کسی بیاید و بگوید باید با مسلمانان چنین رفتاری شود شما چه نظری دارید ؟

آن شخص هم حتما دلایلی برای خودش خواهد داشت شاید در خواب خدا به ذهنش آمده و کتابی برای او فرستاده .

اگر از نظر شما این رفتار درست است پس اگر کس دیگری هم این کار را با شما کرد نباید ناراحت شوید.