برچسب‌ها » فیلم

بررسی فیلم Maigret dead man

محصول سال :2016

براساس سری رمان های مشهور کمیسر مگره نوشته شده توسط ژرژ سیمنون

نمره:6.5

درباره نویسنده: ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی است که حدود 500 رمان نوشته و از این حیث یکی از پرکار ترین نویسنده های قرن بیستم به شمار میرود همچنین او ششمین رمان نویس پرفروش دنیاست .شهرت او برای داستان های پلیسی و جنایی است که کمیسر مگره شاخص ترین آنهاست … 276 واژهٔ دیگر

بررسی فیلم Maigret sets a trap

محصول سال 2016

براساس سری رمان های مشهور کمیسر مگره نوشته شده توسط ژرژ سیمنون

نمره: 7.5

درباره نویسنده: ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی است که حدود 500 رمان نوشته و از این حیث یکی از پرکار ترین نویسنده های قرن بیستم به شمار میرود همچنین او ششمین رمان نویس پرفروش دنیاست .شهرت او برای داستان های پلیسی و جنایی است که کمیسر مگره شاخص ترین آنهاست. 399 واژهٔ دیگر