برچسب‌ها » مصباح یزدی

تصوير امروز اسلام

داعش از زیر بوته سبز نشده‌است. مبانی الاهیاتی داعش اتفاقا مستدل و بی‌تناقض است. همان‌طور که مبانی الاهیاتی گروه مصباح یزدی مستدل و بی‌تناقض است. تناقض در افکار کسانی‌ است که هم مدعی جامعه‌ی مدرن هستند، و هم هوس دولت اسلامی در سر می‌پرورند. تناقض در رفتار کسانی است که هم اسلام را دین رحمت می‌خوانند، و هم اجرای شریعت را تایید می‌کنند.

افشای درخواست کمک ۱۵۰ هزار دلاری مصباح یزدی از هاشمی رفسنجانی

رئیس ‌دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن‌ پست در ایران را تأیید کرد. به گزارش واشنگتن ‌پست، علاه بر جیسون رضائیان، دو عکاس تبعه آمریکا نیز در ایران بازداشت شده‌اند.