مصباح یزدی اخیرا در یک سخنرانی گفته است » گمان نکنیم که امام و رهبری در کاری کوتاهی می کنند بلکه امکانات و تاثیر کلام و قدرت عمل ایشان محدود است و هم اکنون می بینید که ایشان با یک تدبیر پیامبر گونه ای جامعه را هدایت می کند». 15 واژهٔ دیگر