اینجا ایران ماست … ! این فرهنگیه که الان حاکمه … ! جایی که به نابینا میگن کور ! و کور هم یه جور فحشه !