رفیقمون عمل داشته، ازش میپرسم چی عمل کردی؟
در نهایت اعتماد بنفس میگه هموروید.. جزو عمل هایی زیبایی به حساب میاد. زیبایی پنهان..

حالا بگذریم از این که تو مطب و بیمارستان باهاش چیکار کردن ولی خوشم میاد از این اعتماد بنفسش.